o firmie

LSTECHHOMES to lider w produkcji paneli kompozytowych w technologii SIP w Europie, wykorzystywanych do budowy jedno i wielorodzinnych domów oraz obiektów przemysłowych. Poza Polską dostarczamy panele na realizację projektów budowlanych m.in w Chorwacji i Angoli.

Zawarta w dniu 05.11.2015 r. umowa inwestycyjna z ARP Venture sp. z o.o. określa podstawowe warunki dokonania inwestycji w LSTECHHOMES w wysokości do 20 mln zł, na którą składa się forma kapitałowa w drodze objęcia akcji nowej emisji (do 5,2 mln zł), finansowanie długiem konwertowalnym na kapitał Spółki (9,8 mln zł) oraz finansowanie dłużne niekonwertowalne (5 mln zł). ARP Venture obejmie 4.227.642 akcji Emitenta w ramach nowej emisji akcji serii I. Pozyskane przez LSTECHHOMES środki zostaną przeznaczone na rozbudowę parku maszynowego i uruchomienie masowej produkcji w 4 obiektach przemysłowych i w takich obszarach jak:

  • Obiekty wojskowe
  • Domy socjalne
  • Domy dla uchodźców
  • Domy rekreacyjne

Wszystkie te obszary, już rozpoznane przez firmę i zainicjowane podpisaniem pierwszych umów z zainteresowanymi klientami wymagają zwiększenia mocy produkcyjnych, zastosowania filozofii nowoczesnych modułowych rozwiązań, pasywnego budownictwa jak i stałych studiów rynkowych, architektonicznych i technologicznych.

trochę

Historii

Spółka rozpoczęła działalność w roku 2009. Celem firmy było wprowadzenie technologii kompozytowych dla budownictwa na bazie patentów i doświadczeń amerykańskich. W Czechowicach-Dziedzicach zostały zmodernizowane 2 hale, gdzie zainstalowano linie do produkcji warstwowych płyt kompozytowych z płyt magnezowych importowanych z Chin i styropianu a także linię do produkcji kształtowników kompozytowych na bazie żywic poliestrowych i włókna szklanego.

Równolegle spółka rozpoczęła intensywne prace badawczo-rozwojowe wspólnie z Katedrą Podstaw Budownictwa i Materiałów Budowlanych Politechniki Gdańskiej. Badania wykonane zarówno na modelach rzeczywistych jak i numerycznych jak otwarte procedury pozyskania aprobat technicznych i certyfikatów spowodowały, iż mogły powstać pierwsze produkty i rozwiązania prototypowe i modelowe. Obecnie spółka realizuje projekty w Europie, Afryce i USA.

Wzrasta zainteresowanie kompozytami jak i wiedza o tej technologii, między innymi dzięki promocji LSTECHHOMES, która to prezentuje swoje projekty i rozwiązania na seminariach, targach specjalistycznych i spotkaniach z projektantami i deweloperami. Obecnie spółka posiada 4 zakłady produkcyjne w Czechowicach-Dziedzicach, Studzienicach koło Pszczyny i Koniecwałdzie (gmina Sztum) w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Misja

Firma LSTECHHOMES zakłada rozwój poprzez dywersyfikację produktów i rynków. Kluczowym elementem sprzyjającym powodzeniu strategii są ekologiczne i energooszczędne produkty wpisujące się w tzw. zielone technologie a także nowoczesne, ekologiczne i niskoenergetyczne linie technologiczne umożliwiające dostosowanie produktów do potrzeb klienta.

Ponadto firma współpracuje z wiodącymi placówkami naukowo-badawczymi w Polsce takimi jak Instytut Techniki Budowlanej, Katedra Podstaw Budownictwa i Inżynierii Materiałowej Politechniki Gdańskiej, Politechniką Śląską, Politechniką Częstochowską, gdzie zarówno produkty jak i linie technologiczne są badane i optymalizowane (m.in. przy użyciu metod numerycznych) zgodnie z obowiązującymi w Europie standardami.

W efekcie firma w swojej ofercie posiada produkty ze stosownymi aprobatami technicznymi a także bogatą metodologię produkcji swoich wyrobów zapewniającą wysoką jakość i spójność ze standardami europejskimi i światowymi.